Akademik Kadro

169 Profesör
76  Doçent
149 Yardımcı Doçent
103 Öğretim Görevlisi
76  Okutman
330 Araştırma Görevlisi
  • 2008 yılı itibariyle akademik kadronun bilimsel yayın sayısı 844 tür.
  • Bu yayınların 513 adedi uluslararası dergilerde yayınlanmış ve  283 adedi bilimsel atıf indekslerine girmiştir.