Araştırma Destekleri

Bilimsel Araştırma Projelerine Yapılan Hazine Yardımı

Yıl

Hazine Yardımı*

2000

650 000

2001

1 150 000

2002

1 850 000

2003

1 482 000

2004

1 662 500

2005

1 444 800,00

2006

1 058 700,00

2007

967 000,00

2008

949 650,00

2009

1 135 000,00

* kesintisiz başlangıç ödenekleri2000-2004 (Milyon TL )

Yıllara Göre Desteklenen Proje Sayısı Ve Tahsis Edilen Ödenekler

Yıllar

Proje Sayısı

Tahsis Edilen Ödenek

2000*

60

189 693

2001*

77

467 893

2002*

82

927 423

2003*

74

798 880

2004*

101

1 281 105

2005

90

1 326 840

2006

107

1 710 329

2007

101

1 727 989

2008

92

1 455 999

2009

119

2 274 468

*  2000-2004 (Milyon TL)

Tübitak Tarfından Desteklenen Boğaziçi Üniversitesi Projeleri

Yıllar

Proje Adedi

Destek Miktarı(USD)

2000

5

53 855

2001

6

84 210

2002

12

207 450

2003

11

192 310

2004

11

153 470

2005

35

2 903 585

2006

35

3 693 780

2007

29

3 923 210

2008

28

4 561 290