İstanbul'da Olmanın Sağladıgı Avantajlar

Eski Dünyanın merkezinde yer alan İstanbul günümüzde çok önemli bir megapoldür. Asya ile Avrupa Kıtaları' nın dar bir deniz geçidi ile ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde kurulu ve dünya üzerinde içinden deniz geçen tek şehirdir. 2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan İstanbul, deniz ve karaların kucaklaştığı bu stratejik bölgede kuruluşunu takiben önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur.
İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik yapma özelliğinin yanı sıra, her dönem ekonomik merkez olma özelliğini de koruyan az sayıda şehirden biridir. Şehir, 1923'te kurulan yeni cumhuriyete siyasi anlamda başkent olmamasına rağmen, ekonomik merkez olma özelliğini her zaman sürdürmüş ve ülkenin kaderini belirleyen konumunu asla kaybetmemiştir.
1945'te 1 milyon 78 bin nüfusu olan İstanbul, 1950 sonrasında yaşanan patlama ile 1955'de 1 milyon 533 bine ve izleyen dönemlerde de yıllık binde 40- 50 arasında artışla 1945'te 1 milyon 78 bin nüfusu olan İstanbul, 1997'de 9 milyon’un ve 2000 yılında da 10 milyonun üstünde nüfusa sahip bir şehir oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2007 yılında gerçekleştirdiği “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” çalışmasında ise, İstanbul’un nüfusunun 12.5 milyon’u aştığı tespit edilmiştir.
Bugün İstanbul'un Türkiye GSMH'sindeki payı yaklaşık yüzde 23 düzeyindedir.
İstanbul'un her yıl devlet bütçesine katkısı yüzde 40, buna karşılık devlet harcamalarından aldığı pay yüzde 7-8 dolayındadır.
Özel bankaların hepsinin genel müdürlükleri ve Türkiye'deki toplam banka şubelerinin yüzde 21'i İstanbul'da bulunmaktadır.
Türkiye genelinde ticaret sektöründe yaratılan katma değerin yüzde 27'si İstanbul'a ait. İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ihracat ve ithalat kapısı konumundadır.
İstanbul'un ihracatı Türkiye toplamının yüzde 46'sını ithalatın ise yüzde 40'ını oluşturmaktadır.
İstanbul, turizmin merkezi olması açısından ve özellikle de kongre turizmi açısından büyük bir şansa sahiptir. Otel kapasitesinin dörtte biri beş yıldızlı otellere, beşte birine yakını da dört yıldızlı otellere aittir.
İstanbul, ülke hava taşımacılığının da merkezi durumunda. Atatürk Havalimanı’nın yanı sıra Anadolu yakasında da Pendik Sabiha Gökçen Havaalanı da İstanbul’a hizmet vermektedir.
Türkiye'de sayıları 153 olan müzelerin 14'ü İstanbul'da ve bu müzelerde bulunan 2 milyon 400 bin mevcut eserin yüzde 34'ü İstanbul müzelerinde sergilenmektedir.
Coğrafi konumu itibariyle İstanbul’da günün 4 mesai saatinin Asya ülkeleriyle, 6 saatinin Avrupa ülkeleriyle çakışıyor olması İstanbul’a doğal bir finansal merkez olma konumu getirmektedir.
Bugün mevduatların yüzde 35'e yakını İstanbul'da toplanmakta ve kredilerin yüzde 33'ü İstanbul'da kullanılımaktadır.
Eğitim ve öğretimde de İstanbul önemli bir merkezdir. İstanbul’da 2700 ilkokul ve lisede 2.3 milyon öğrenci okumaktadır.
İstanbul’da 8’i devlet, 30’u vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 38 üniversite ve 7 vakıf meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Bu üniversite ve yüksek okullardaki öğrenci sayısı 300 bini aşmaktadır. Üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora öğrencisi sayısı ise 45 bine ulaşmaktadır.
Kaynak : www.ibb.gov.trwww.meb.gov.tr