Kosgeb, Tekmer

KOSGEB, 12.04.1990 tarih ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresinin Kurulması Hakkında Kanun ile; “Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişimlere uygun biçimde gerçekleştirmek” amacıyla kurulmuştur. KOBİ’ lere hizmet ve destek vermek üzere özel yasaya sahip tek kamu kuruluşu olan KOSGEB, Hizmet Merkezleri, TEKMER’ leri ve Sinerji Odakları ile ülke çapında faaliyet göstermektedir. KOBİ’ lere aşağıda belirtilen 6 ana destek programı kapsamında destek verilmektedir.

  1. Araştırma-Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
  2. Genel Destek Programı,
  3. Tematik Proje Destek Programı,
  4. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı,
  5. KOBİ Proje Destek Programı,
  6. Girişimcilik Destek Programı

 

Veri Tabanına kayıt olabilmek ve detaylı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir